آغاز عرضه کارت های هدیه مشتریان ویژه

به پاس قدردانی از خرید مشتریان مزون ترمه نگار، ازین پس برای سبد خریدهای با مبلغ بیش از 3.300.000 ریال، کارت مخصوص عضویت در باشگاه ترمه نگاری ها هدیه خواهد شد. این کارت مانند کارت های اعتباری بانکی می باشد و برای هر مشتری منحصر به فرد خواهد بود. به این ترتیب 10 % از مبلغ خرید مشتریان در این کارت به صورت اعتبار شارژ خواهد شد و در خریدهای بعدی در هریک از شعب مزون ترمه نگار قابل استفاده خواهد بود. به همین ترتیب در هریک از خرید های بعدی نیز این اعطای اعتبار ادامه خواهد یافت. همچنین برای دارندگان این کارت در مناسبت های خاص مانند روز تولد یا سالگرد ازدواج اعتباری به عنوان هدیه در این کارت قرار خواهد گرفت. همچنین لازم به ذکر است این اعتبار همیشگی است و با گذشت زمان منقضی نخواهد شد و همچنین در تمام شعب مزون ترمه نگار قابل استفاده خواهد بود.